Brand Finance: Thương hiệu FPT có giá trị 239 triệu USD

Brand Finance: Thương hiệu FPT có giá trị 239 triệu USD

<p itemprop="name" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">FPT vừa được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; thương hiệu c&oacute; gi&aacute; trị lớn thứ 6 Việt Nam với 239 triệu USD, theo danh s&aacute;ch 50 thương hiệu Việt Nam c...
Vietcombank cho vay ưu đãi mua nhà Hưng Phúc - Phú Mỹ Hưng

Vietcombank cho vay ưu đãi mua nhà Hưng Phúc - Phú Mỹ Hưng

<p itemprop="name" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Đồng h&agrave;nh xuy&ecirc;n suốt c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty TNHH Ph&aacute;t triển Ph&uacute; Mỹ Hưng, Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đ...
Tỷ phú rắn miền sơn cước

Tỷ phú rắn miền sơn cước

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Gần 20 năm gắn b&oacute;, khối t&agrave;i sản tiền tỷ của gia đ&igrave;nh anh Phan Đ&igrave;nh Hòa (T&acirc;n Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Ph&uacute;c) nằm trong ch&iacute;nh những hầm nu&ocirc;i rắn.</span></span></p>
Khát khao xuất ngoại thương hiệu Việt của chàng trai 8x

Khát khao xuất ngoại thương hiệu Việt của chàng trai 8x

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trăn trở trước thực tế sản phẩm của Việt Nam m&atilde;i cứ l&agrave; h&agrave;ng gia c&ocirc;ng, anh V&otilde; Ch&iacute; Quyết đang nỗ lực x&acirc;y dựng v&agrave; đưa thương hiệu &aa...
Phiêu lưu với dế mèn, ông Tỉ thành… tỷ phú

Phiêu lưu với dế mèn, ông Tỉ thành… tỷ phú

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Gắn b&oacute; với đồng ruộng suốt mấy chục năm, &ocirc;ng Vũ Văn Tỉ, th&ocirc;n Linh Đ&ocirc;ng 3, (x&atilde; Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Ph&ograve;ng) đ&atilde; t&igrave;m t&og...
Học MBA - hãy học theo cách “kiến tạo”!

Học MBA - hãy học theo cách “kiến tạo”!

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Đ&oacute; l&agrave; lời khuy&ecirc;n của Chủ tịch Tập đo&agrave;n FPT, PGS TS. Trương Gia B&igrave;nh, d&agrave;nh cho học vi&ecirc;n khi tham gia giảng dạy tại chương tr&igrave;nh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh FeMB...
Hãng dầu Repsol bán gần 7 tỷ USD tài sản

Hãng dầu Repsol bán gần 7 tỷ USD tài sản

<p><strong><em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Đại gia dầu mỏ T&acirc;y Ban Nha cho biết sẽ b&aacute;n 6 tỷ euro (6,8 tỷ USD) t&agrave;i sản v&agrave; giảm chi ti&ecirc;u trong 5 năm tới để duy tr&igrave; cổ tức cho nh&agrave; đầu tư.</span></span>...
FPT Shop ra mắt chuỗi cửa hàng cao cấp Samsung

FPT Shop ra mắt chuỗi cửa hàng cao cấp Samsung

<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Nh&acirc;n dịp ra mắt chuỗi cửa h&agrave;ng cao cấp Samsung tại FPT Shop, kh&aacute;ch h&agrave;ng đến tham dự lễ khai trương v&agrave;o l&uacute;c 8h ng&agrave;y 3/10 sẽ n...
Thuế tiêu thụ đặc biệt xe sang có thể tăng gấp đôi

Thuế tiêu thụ đặc biệt xe sang có thể tăng gấp đôi

<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Đồng t&igrave;nh với phương &aacute;n tăng thuế suất cho d&ograve;ng xe ph&acirc;n khối lớn của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, Bộ C&ocirc;ng Thương c&ograve;n muốn &aacute;p m...
Viettel công bố Mocha có hơn một triệu người dùng

Viettel công bố Mocha có hơn một triệu người dùng

<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ứng dụng nhắn tin miễn ph&iacute; c&aacute;n mốc một triệu người d&ugrave;ng sau hơn 4 th&aacute;ng ra mắt.</span></span></em></strong></p>
Thời tiết
Video clip