Doanh nghiệp bất động sản trước hiệu ứng TPP

Doanh nghiệp bất động sản trước hiệu ứng TPP

<p itemprop="name" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Hiệp định Đối t&aacute;c xuy&ecirc;n Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (TPP) được k&yacute; kết ng&agrave;y 5/10/2015 được dự b&aacute;o sẽ mở ra động lực mới cho nền kinh ...
Vàng tuột mốc 34 triệu đồng

Vàng tuột mốc 34 triệu đồng

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Mở phi&ecirc;n giao dịch s&aacute;ng nay (20/10), gi&aacute; v&agrave;ng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo v&agrave;ng thế giới v&agrave; đ&atilde; mất mốc 34 triệu đồng. Tương tự, tỷ gi&aacute; USD tại c&aacute;...
Cảnh báo bùng nổ bong bóng bất động sản

Cảnh báo bùng nổ bong bóng bất động sản

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Tăng trưởng t&iacute;n dụng c&oacute; dấu hiệu n&oacute;ng, vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP. Điều n&agrave;y c&oacute; thể dẫn tới nguy cơ b&ugrave;ng nổ lạm ph&aacute;t.</span></span></p>
Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 3-4 lần trước ngày 20.10

Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 3-4 lần trước ngày 20.10

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Nhiều chủ vựa hoa tại l&agrave;ng hoa Vạn Th&agrave;nh (TP Đ&agrave; Lạt, tỉnh L&acirc;m Đồng) cho biết d&ugrave; chưa tới lễ 20.10 nhưng hoa hồng đ&atilde; tăng gi&aacute; gấp 3- 4 lần so với ng&agrave;y thường v...
Người thu nhập trung bình khá sẽ mua được ô tô?

Người thu nhập trung bình khá sẽ mua được ô tô?

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Việc điều chỉnh thuế ti&ecirc;u thụ đặc biệt đối với d&ograve;ng xe ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển c&oacute; dung t&iacute;ch xi lanh dưới 2.000 cm3 sẽ g&oacute;p phần giảm gi&aacute; xe, gi&uacute;p người d&acir...
Giá điện về một mức chung?

Giá điện về một mức chung?

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">&Aacute;p dụng biểu gi&aacute; điện đồng gi&aacute; nhưng c&oacute; t&iacute;nh tới hỗ trợ cho người ngh&egrave;o, đồng thời c&oacute; biện ph&aacute;p buộc EVN tăng năng suất lao động...
Thị trường BĐS sắp “bội thực” căn hộ cao cấp

Thị trường BĐS sắp “bội thực” căn hộ cao cấp

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chủ đầu tư từ Bắc v&agrave;o Nam lại đua nhau x&acirc;y dựng c&aacute;c dự &aacute;n chung cư cao cấp, h&agrave;ng ngh&igrave;n căn hộ được &ldquo;bung&rdquo; h&agrave;ng mỏi m&ograve;...
Khang Điền phát triển dự án biệt thự sinh thái cao cấp

Khang Điền phát triển dự án biệt thự sinh thái cao cấp

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Năm nay, c&ocirc;ng ty CP Đầu tư v&agrave; Kinh doanh nh&agrave; Khang Điền ch&uacute; trọng ph&aacute;t triển ph&acirc;n kh&uacute;c biệt thự cao cấp với mức gi&aacute; từ 7,8 tỷ một căn.</span></span></p>
Giá vàng tuần này được dự báo tăng

Giá vàng tuần này được dự báo tăng

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Đến 8h s&aacute;ng nay (giờ H&agrave; Nội), mỗi ounce lại điều chỉnh nhẹ 2 USD xuống 1.175 USD, tương đương 31,71 triệu đồng (chưa thuế, ph&iacute;).</span></span></p>
Rau muống, trà đá ngang cơ đại gia ngân hàng

Rau muống, trà đá ngang cơ đại gia ngân hàng

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Cổ phiếu &ldquo;vua&rdquo; một thời giờ đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&ograve;n được săn l&ugrave;ng, thậm ch&iacute; c&ograve;n được ch&agrave;o b&aacute;n với mức gi&aacute; kh&aacute; rẻ mạt, v&agrave;i ba ng&agrave;n...
Thời tiết
Video clip