Doanh nghiệp bất động sản trước hiệu ứng TPP

Doanh nghiệp bất động sản trước hiệu ứng TPP

<p itemprop="name" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Hiệp định Đối t&aacute;c xuy&ecirc;n Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (TPP) được k&yacute; kết ng&agrave;y 5/10/2015 được dự b&aacute;o sẽ mở ra động lực mới cho nền kinh ...
Cảnh báo bùng nổ bong bóng bất động sản

Cảnh báo bùng nổ bong bóng bất động sản

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Tăng trưởng t&iacute;n dụng c&oacute; dấu hiệu n&oacute;ng, vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP. Điều n&agrave;y c&oacute; thể dẫn tới nguy cơ b&ugrave;ng nổ lạm ph&aacute;t.</span></span></p>
Thị trường BĐS sắp “bội thực” căn hộ cao cấp

Thị trường BĐS sắp “bội thực” căn hộ cao cấp

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chủ đầu tư từ Bắc v&agrave;o Nam lại đua nhau x&acirc;y dựng c&aacute;c dự &aacute;n chung cư cao cấp, h&agrave;ng ngh&igrave;n căn hộ được &ldquo;bung&rdquo; h&agrave;ng mỏi m&ograve;...
Khang Điền phát triển dự án biệt thự sinh thái cao cấp

Khang Điền phát triển dự án biệt thự sinh thái cao cấp

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Năm nay, c&ocirc;ng ty CP Đầu tư v&agrave; Kinh doanh nh&agrave; Khang Điền ch&uacute; trọng ph&aacute;t triển ph&acirc;n kh&uacute;c biệt thự cao cấp với mức gi&aacute; từ 7,8 tỷ một căn.</span></span></p>
Thời tiết
Video clip