Vàng tuột mốc 34 triệu đồng

Vàng tuột mốc 34 triệu đồng

<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Mở phi&ecirc;n giao dịch s&aacute;ng nay (20/10), gi&aacute; v&agrave;ng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo v&agrave;ng thế giới v&agrave; đ&atilde; mất mốc 34 triệu đồng. Tương tự, tỷ gi&aacute; USD tại c&aacute;...
Giá vàng tuần này được dự báo tăng

Giá vàng tuần này được dự báo tăng

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Đến 8h s&aacute;ng nay (giờ H&agrave; Nội), mỗi ounce lại điều chỉnh nhẹ 2 USD xuống 1.175 USD, tương đương 31,71 triệu đồng (chưa thuế, ph&iacute;).</span></span></p>
Thời tiết
Video clip